0485 – 770 00Dolda fel

Kom ihåg att du som säljare har 10 års ansvar mot dolda fel.

Som säljare av en fastighet bör man vara medveten om att man har ett ansvar för dolda fel i fastigheten och kan drabbas av ersättningsskyldighet gentemot köparen under en tioårsperiod.

Under den tiden kan köparen komma att kräva nedsättning av köpeskillingen, om det framkommit något fel som köparen inte haft anledning att räkna med pga fastighetens ålder och skick, fel som inte heller kunde ha upptäckts vid köparens undersökning av fastigheten.

Genom försäkringsmäklaren Willis AB kan du teckna en säljarförsäkring. Läs mer på Willis hemsida